ثبت شرکت در اتحادیه اروپا

ثبت نمایندگی تجاری یا اخذ اقامت از طریق تایید شرکت در اتحادیه اروپا، منجر به اخذ اقامت (البته در بعضی از کشورهای اروپا )  و اجازه انجام فعالیت تجاری شده و مزایای فوق العاده‌ای به همراه دارد.

با ثبت شرکت با امکاناتی چون هزینه‌های پایین کسب و کار، و همچنین پروسه کوتاه برای ثبت و تاسیس، محبوبیت قابل توجهی بین سرمایه گذاران خارجی داشته و شرایط خاصی مانند دسترسی به بازار بین المللی  آزاد ، امکان افتتاح حساب بانکی و بهره مندی از کد سوییفت ، امکان راحت گشایش ال-سی و به دنبال آن اخد کردیت کارت  را در اختیار شما  قرار می‌دهد.

پروسه کاری بین بین 3 الی 6 ماه زمان برده و هزینه‌ی 5000 یورو می‌باشد.