اخذ اقامت با تمکن مالی در یونان

با اثبات تمکن مالی به این کشور می‌توانید همراه با تمامی اعضای خانواده و حتی والدین خود به این کشور مهاجرت کنید و تنها پس از 5 سال، اقامت دائم و پس از 7 الی 10 سال شهروندی یونان را اخذ نمایید.

الزامی نیز به حضور در خاک کشور نمی‌باشد و هزینه‌ها بسته به شرایط هر خانواده، متغیر است.