هومن نصری

مدیرعامل
لینکدینپینترستاینستاگرام

بیوگرافی

سمت فعلی: مدیر عامل

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

فارغ التحصیل از دانشگاه AUD، دبی

  • سوابق مدیریتی در امارات:

سرویس خدمات حقوقی کانادا، دبی

کمپانی تامین Istithmar Private Equity، دبی

مدیریت انتقال دفتر JUMP TV از دبی به لندن ، نیویورک و شعب دیگر

  • سوابق مدیریتی درایران:

مدیر بخش تبلیغات و ارتباطات هلدینگ نصر مبین و کارخونه ی سیمان کاربین