روش های اخذ اقامت در فرانسه

خرید ملک

اخذ اقامت فرانسه از طریق خرید ملک

تمکن مالی

اخذ اقامت فرانسه از طریق تمکن مالی

خرید بیزنس آماده

اخذ اقامت فرانسه از طریق خرید بیزنس آماده