روش های اخذ اقامت در امارات متحده عربی (دبی)

خرید ملک

اخذ اقامت دبی از طریق خرید ملک

ثبت شرکت

اخذ اقامت دبی از طریق ثبت شرکت