ثبت شرکت در بلغارستان

این کشور با امکاناتی چون هزینه‌های پایین کسب و کار، کم ترین نرخ مالیاتی در کشور اروپا و همچنین پروسه کوتاه برای ثبت و تاسیس، محبوبیت قابل توجهی بین سرمایه گذاران خارجی داشته است.

کشور بلغارستان شرایط خاصی مانند امکان افزودن تا 3 متقاضی اصلی به همراه خانواده، دریافت اقامت دائم و به دنبال آن اخذ پاسپورت کشور بلغارستان را در اختیار آنان قرار می‌دهد.

پروسه کاری بین بین 3 الی 6 ماه زمان برده و هزینه‌ی اخذ نمایندگی 13000 یورو می‌باشد.